IoT use cases

Internet of Things (IoT) har revolutioneret måden, hvorpå virksomheder og organisationer fungerer og udvikler sig. Anvendelsesmulighederne for IoT er mange, men man kan nemt miste overblikket over dataene.

to mænd giver hånd raket flyver op af smartphone

Med den konstante udvikling af teknologi og en stigende mængde af data fra forbundne enheder, er potentialet for anvendelsen af Internet of Things (IoT) i virksomheder fortsat voksende. Vi vil derfor tage et nærmere kig på nogle af de mest interessante anvendelsesmuligheder for IoT i virksomheder og organisationer.

Optimeret kunderådgivning og service gennem IoT

Internet of Things (IoT) har åbnet op for en lang række muligheder, ikke mindst inden for kunderådgivning og -service. IoT-enheder kan indsamle data om, hvordan deres brugere interagerer med dem, og sende denne data tilbage til virksomhederne. Dette gør det muligt for virksomhederne at tilbyde personaliseret rådgivning baseret på brugerens præferencer og behov. En IoT-implementering giver også virksomhederne adgang til realtidsdata om, hvordan deres produkter bliver brugt, og hvad der eventuelt kan forbedres.

Et godt eksempel på dette er Bramidan, en virksomhed der har implementeret en intelligent IoT-platform i deres affalds-komprimatorer. Bramidans løsning giver dem mulighed for at indsamle og analysere data fra deres komprimatorer, og dermed forbedre deres kunderådgivning og service. Bramidans IoT-platform giver virksomheden adgang til vigtige oplysninger om komprimatorernes drift og ydeevne, såsom fyldningsgrad, driftstid og eventuelle fejl.

Ved at indsamle og analysere denne data kan Bramidan give deres kunder skræddersyede anbefalinger og rådgivning om, hvordan de bedst kan optimere deres affaldshåndtering. Dette inkluderer for eksempel at identificere den ideelle tømningsfrekvens for komprimatorerne, så kunderne kan reducere driftsomkostningerne og samtidig minimere deres miljøpåvirkning.

Derudover kan Bramidan bruge denne indsigt i brugsdata’en til at identificere eventuelle problemer med komprimatorerne hurtigere og proaktivt yde support til kunderne, før problemerne eskalerer. Dette resulterer i en bedre kundeoplevelse og øget kundetilfredshed.

Bramidan maskine X25

Driftsikkerhed / Predictive maintenance med IoT

IoT-enheder, såsom sensorer og andre dataindsamlingsenheder, kan installeres på udstyr og maskiner for at måle deres tilstand og performance. Disse data kan analyseres for at identificere potentielle fejl og forudsige nedbrud. Ved at reagere på disse data kan virksomheder og organisationer foretage reparationer eller udskifte udstyr, før det går i stykker, hvilket kan reducere nedbrud og øge driftsikkerheden.

Et eksempel på en virksomhed, der har haft succes med at implementere IoT i forbindelse med predictive maintenance, er Alfa Laval. I samarbejde med Iterator IT har Alfa Laval udviklet en IoT-løsning, der hjælper dem med at overvåge og forudsige potentielle problemer i deres maskiner. IoT-sensorer installeres på Alfa Lavals maskiner og kan monitorere tilstanden på maskinerne via frekvensmålinger. Det betyder at driftspersonalet, får denne data visualiseret på en app, og kan derigennem forudse hvornår maskinerne skal vedligeholdes og dermed undgår de nedetid i produktionen.

Du kan læse mere om hvad predictive maintenance helt præcist er, hvordan det fungerer, hvilke fordele du kan forvente at opnå og hvordan det kan implementeres i produktionen i vores blogindlæg her: Hvad er predictive maintenance.

Afbillede af en Iphone 10, som viser en graf på Alfa Laval appen

Energioptimering med IoT

En af de mest lovende anvendelsesmuligheder for Internet of Things (IoT) i virksomheder er energioptimering. Ved at udnytte IoT-enheder som smarte termostater og strømforbrugsmålere, kan virksomheder opnå bedre kontrol over deres energiforbrug og opdage områder, hvor der kan spares energi og ressourcer – både i kontorbygninger og i produktionen.

IoT-enheder indsamler kontinuerligt data om, hvordan og hvor energien bliver brugt i virksomheden. Denne data sendes tilbage til virksomhederne, som så kan analysere den og finde måder at forbedre deres energieffektivitet på. Ved at have adgang til detaljerede oplysninger om energiforbruget kan virksomheder træffe datadrevne beslutninger og optimere deres processer for at minimere energispild og omkostninger.

Ud over at indsamle data kan IoT-enheder også bidrage til at automatisere dele af energiforbruget. Baseret på den indsamlede data kan virksomheder benytte software til at styre og justere energiforbruget automatisk. Et eksempel på dette er anvendelsen af smarte termostater, der kan overvåge temperaturen i et rum og justere den efter behov. Softwaren kan automatisk ændre temperaturen for at sikre, at den altid er inden for det optimale område, hvilket ikke blot forbedrer energieffektiviteten, men også skaber et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

En anden fordel ved energioptimering gennem IoT er muligheden for at identificere og rette op på eventuelle ineffektive eller defekte udstyr. Ved at analysere energidata kan virksomheder hurtigt opdage, hvis noget udstyr bruger mere energi end nødvendigt, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at løse problemet.

Bæredygtigere praksis med IoT

Internet of Things (IoT) teknologi kan spille en vigtig rolle i at hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige. Gennem forbedret dataindsamling og automatisering af processer kan IoT bidrage til at optimere ressourceforbrug, reducere affald og minimere miljøpåvirkningen. Et konkret eksempel på dette er IoT-løsningen, IoT Cleaning, der har hjulpet med at optimere rengøringsprocesserne og øge bæredygtigheden i rengøringsbranchen.

IoT Cleaning anvender sensorer og IoT-enheder til at overvåge og styre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver i bygninger. Systemet indsamler data om, hvor og hvornår der er behov for rengøring, og sender denne information til en central platform. Dette gør det muligt for virksomheder at tilpasse og planlægge rengørings- og vedligeholdelsesopgaver mere effektivt og kun udføre dem, når det rent faktisk er nødvendigt.

Ved at implementere denne løsning kan virksomheder opnå en række bæredygtighedsfordele. For det første kan de reducere deres ressourceforbrug, da rengøringspersonale og vedligeholdelsesteam kun skal rykke ud, når der er et reelt behov. Dette reducerer spild af tid, energi og rengøringsmidler og minimerer unødvendige ture, hvilket også reducerer CO2-udledningen.

Bramidan’s IoT-løsning har også sikret en grønnere profil for både Bramidan og deres kunder. Deres IoT-løsning giver insigt i brugsdata og deres maskiners fyldningsgrad, så de først tømmes når de rent faktisk er fyldte. Det sparer Bramidans kunder for tid, penge og unødvendig miljøpåvirkning.

IoT Cleaning enhed

Nye forretningsmodeller med IoT

IoT-teknologien giver virksomheder mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, der er mere tilpassede og fleksible i forhold til kundernes behov. En af de mest populære nye forretningsmodeller med IoT er abonnementsbaserede tjenester, hvor kunderne betaler for adgang til produkter eller tjenester i stedet for at eje dem. Dette kan give virksomhederne en mere stabil og forudsigelig indtægtsstrøm, da de modtager regelmæssige betalinger fra deres abonnenter. Omvendt kan det også være en mere attraktiv løsning for kunderne at få adgang til produktet gennem et abonnement, da de ikke behøver at eje enheden.

Et eksempel på en sådan abonnementsbaseret tjeneste kan være en virksomhed, der tilbyder en IoT-enhed til måling og analyse af hjemmets energiforbrug. Kunderne kan abonnere på denne tjeneste og få adgang til de data, som enheden indsamler, og få råd om, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og deres regninger.