Case

IoT Cleaning

En innovativ IoT-løsning, der gennem aktivitetsbaseret rengøring har disruptet branchen

Ved hjælp af sensorer kan IoT Cleaning overvåge brugen af kontorarealer, mødelokaler, toiletter eller andre områder i bygningen. Baseret på IoT data kan de nu planlægge hvilke områder der skal rengøres og hvornår. Det kalder de aktivitetsbaseret rengøring.

– Casebeskrivelse

IoT Cleaning er en førende virksomhed inden for rengørings-sektoren og arbejder med intelligent rengøringsplanlægning.

Sådan har det ikke altid været. IoT Cleaning har været en del af rengøringsbranchen siden 1996, hvor de startede ud med at lave statiske rengøringsplaner til de danske rengørings-firmaer under navnet LOMWAS

De så en stor mulighed i at lave rengøringsplanerne mere dynamiske ved hjælp af IoT teknologier, hvilket ledte dem til os for at få en dialog om hvad der fandtes på markedet af sensorer og hvordan man rent teknisk kunne gribe det an fra software siden

I dag har IoT Cleaning nået deres mål. Med deres innovative IoT løsning har de formået at disrupte et traditionelt erhverv, med en helt ny forretningsmodel der trækker både på klassisk domæne erfaring og helt ny teknologi.

Timer

Timer brugt i alt indtil nu

IoT Cleaning

Globalt og førende cloudbaseret værktøj

25 års erfaring fra rengøringssektoren

Datadrevet rengøringsplanlægning

“Det har været fedt at arbejde sammen med en virksomhed, der er født ind i IoT-verdenen”

Knud Erik Petersen

Grundlægger, IoT Cleaning

IoT cleaning dørsensor der kan registrere hvor mange gange døren har været åbnet

Dørsensor der registrere hvor mange gange døren har været åbnet.

Sådan løste vi det

IoT Cleaning, der har været i rengøringsbranchen i mange år, har allerede opbygget en solid database med deres egne adfærdsbaserede regler og infrastruktur. Det var derfor afgørende at løsningen tog dette med i overvejelserne, da databasen allerede var en central rolle i IoT Cleanings forretning. For at imødekomme det krav, havde Iterator IT en opgave i at finde IoT enheder der kan integreres i deres system, og som kan håndhæve de regler IoT Cleanings system indfører.

Valget af sensorer faldt på en række PIR LoRaWAN sensor fra blandt andet Elsys, der kan leverer det ønskede resultat, ved at monitorere brug af lokaler gennem bevægelse og overvågning af dørlunking/åbning.

IoT Cleaning sensor

Platformen

Fordi  IoT Cleaning allerede har en solid database opbygget, har opgaven for Iterator IT primært ligget i at få udviklet en platform der kan integrere forskellige IoT enheder med databasen. Iterator IT har udviklet hvad vi kalder “IoT Platform Foundations” der er et fundament for arbejdet med solide IoT produkter. Platformen er bygget til at være et stærkt fundament for de fleste nye IoT projekter – hvor I som kunde får fordelen ved en afprøvet løsning, samtidig med at I selv ejer infrastruktur, data og kode. 

Platformen er skalérbar til mange 1000 enheder og bygget til at opfylde de sikkerhedskrav, der er nødvendige i en moderne IoT løsning – og generelt i et moderne databaseret projekt. Det betyder at vi bruger moderne, krypterede, kommunikationsprotokoller mellem backenden og enheden, sikker opbevaring af data i skyen og generel sikring af det kun er vores enheder der kan kommunikere med vores backend. Løsningen bygger på Microsofts IoT Hub teknologi og vi lægger os generelt tæt op af anbefalingerne fra Microsofts sikkerhedseksperter.

Trådløs infrastruktur

Projektet bruger LoRaWAN baserede sensorer. IoT Cleaning ønskede at oprette sin egen infrastruktur for at undgå abonnementsudgifter til en ekstern leverandør og for ikke at binde deres forretning op på en enkelt leverandør. Da opgaven involverer mange IoT-enheder i form af sensorer fra Elsys, har vi opsat et produktionsmiljø der kan håndtere kommunikation og håndtering af et stort antal LoRaWAN enheder.

Vi har bygget det på Chirpstack, en Open Source LoRaWAN infrastruktur. Med Chirpstack har IoT cleaning deres eget LoRaWAN netværk som de har fuld kontrol over. Løsningen er sat op på Microsoft Azure, der herfra sender det videre i IoT cleanings web platform.

Integration med Webportal for Device Management

Til at håndtere sikker og enkel enhedsoprettelse, blev der udviklet et API til formålet. IoT Cleanings platform integrerer med API’et som igen kan integreres med deres Webportal, så enheder automatisk sendes videre til portalen når de oprettes. Det er af stor betydning når der skal oprettes 1000 enheder af gangen.

Alt i alt et komplekst system gjort simpelt for IoT cleaning, der har innoveret branchen og er med til fremtidssikre IoT Cleaning og deres position som markedsleder inden for dynamiske rengøringsplaner.

Vores ansvar

W

Projektledelse

W

Cloud arkitektur og hosting

W

Researche relevante sensorer

W

Softwareudvikling (IoT backend og opsætning af LoRaWAN infrastruktur)

Teknologi

IoT-platformen er baseret på Microsoft Azure og er bygget på Iterators IoT Foundations.

Sensorerne der skal monitorere de enkelte rum er primært fra Elsys. Til håndtering af kommunikation og håndtering imellem LoRaWAN enheder, er Chirpstack blevet anvendt. Chirpstack er en Open Source LoRaWAN infrastruktur, der passer perfekt til en virksomhed som IoT Cleaning der ønsker deres egen LoRaWAN infrastruktur uden at skulle udvikle den fra bunden. 

Platformen er bygget op omkring Azure IoT Hub, Azure Functions, Stream Analytics og Cosmos DB. Platformen kan modtage data fra alle typer enheder og systemer, f.eks.: LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, 5G osv.

Brugerens interface til at kontrollere platformen er et website, udviklet i ReactJS med integration til både de store authentication providers (Azure AD, Microsoft, Google, Auth0) og til custom authentication flows. Webportalen håndterer Device Management, opsætning af notifikationer og kan udvides så den også kan præsentere data for slutbrugeren på en form der forventes af en moderne platform.

Resultatet

Ved hjælp af IoT data, kan IoT Cleaning bl.a. tilbyde:

  • Mere bæredygtig rengøringshjælp: Der bliver kun gjort rent hvor og når behovet rent faktisk er til stede. 
  • Afregning pr. rengjort lokale – i stedet for en fast pris. 
  • Omkostningsbesparelser på op til 20% for deres kunder. 
  • Ressource- og tidsoptimering for rengøringspersonalet. 
  • Højere niveau af rengøring præcis dér, hvor behovet er.

Har I også brug for et udviklingshus der kan hjælpe jer med at realisere jeres digitalisering?

Hos Iterator IT har flere kunder som vi kontinuerligt udvikler nye funktioner til, samt optimerer og rådgiver for. Vores kunder kan altid udbyde den bedste service og er altid er konkurrencedygtige, til gavn for deres brugere og interessenter.