UI/UX-design

UI-, UX-design og digitalt design har alle en rolle at spille i at levere en god brugeroplevelse. Med et brugervenligt, intuitivt og lækkert design bliver det digitale produkt nemmere for kunden at bruge og håndtere, samt mere tiltalende hvis designet er lækkert.

UI/UX design på webapplikation

Hvad er UI-design og UX-design?

User Experience Design dækker over en bred vifte af metoder, værktøjer og tilgange, der anvendes for at tilgodese brugerne af det digitale produkt, og virksomhederne bag produktet. Der er en udbredt misforståelse der omfatter at mange tror UX-design er det samme som UI-design. Det kan også være svært at navigere rundt i de mange forskellige termer og titler, og med god grund. UX-design paraplyen omfatter hele brugeroplevelsen, hvor UI-design er en del af brugeroplevelsen. En UI-designer sidder derfor i mange tilfælde kun med det visuelle som brugeren ser på sin digitale enhed. UI-designeren involvere UX-design metoder samt andre designmæssige principper og grafiske virkemidler. UX-designeren er ansvarlig for hele brugerrejsen, også de områder der ligger uden for det visuelle. Det kan blandt andet være de indledende analyser og user journey mapping, samt brugertests og validering.

illustration der forklarer UX og UI

UX-design proces

Det er dog ikke kun brugernes behov der skal tilgodeses, for selvfølgelig er det godt med brugere der føler sig mødt og set, men det skal også være en god forretning for virksomheden. Derfor er det en god idé at få defineret ønsker fra brugernes side, hvad der er teknologisk muligt og ikke mindst hvad er forretningsmodellen, i alle projekter der involverer en UX-design proces. Hvis løsningen kan ramme en god balance af alle tre faktorer vil der være en stor sandsynlighed for at produktet bliver en succes.

Nogle af de første skridt i UX-design processen vil derfor altid være at få en forståelse for produktet og virksomheden, så der kan udarbejdes en analyse af de krav og features der ønskes. De kan efterfølgende holdes op imod virksomhedens forretningsmodel og de teknologier der skal anvendes. Dette er dog et lavpraktisk eksempel på en UX-design proces, men det giver et godt billede af den iteration der skal til for at få alle faktorer med.

Pensel blyant og lineal stikker ud fra laptop
User Interface design

Interface designet er det visuelle som brugeren bliver præsenteret for. En stor del af netop User Interfacet vil være det som jeres kunder vil forbinde med produktet. Det er derfor vigtigt at have et design der reflekterer hvordan I vil præsentere produktet, der er i forlængelse med jeres brand. Med et godt interface design, vil produktet afspejle det innovative produkt som ligger bag det, på en måde som er intuitiv, brugervenlig og som I kan stå inde for.

Det er UI designerens opgave at designe det visuelle til produktet. Med designprincipper, generelle web og design konventioner for digitale enheder kan vores UI designer, designe brugerflader til alle digitale enheder der understøtter skærme. UI designeren har sammen med UX designeren skabt en brugerrejse / kunderejse, der giver brugeren mulighed for at opnå sit mål med minimale irritationsmomenter. Med en forståelse for teknologi finder de sammen med kunden en vision der passer til jeres forretning, og de missioner og visioner I har sat jer.

visualisering af data gennem UX
User Experience design

Med en UX designer kan vi med fordel analysere data tunge systemer med henblik på at gøre dem mere brugervenlige. UX designerens analyse kan efterfølgende videregives til UI designeren, der med sin kreative værktøjskasse og designprincipper, kan designe et system der præsenterer data på en intuitiv og håndgribelig måde. 

For at sikre den optimale kunderejse for jeres kunder, vil en UX designer, også kaldt en User Experience designer, analysere den nuværende rejse og udarbejde en strategi for de behov brugerne har for at kunne opnå deres mål. For eksempel vil det være lige meget hvor mange features og funktioner jeres applikation har, hvis brugeren ikke får nogen værdi ud af produktet, eller hvis det bare er for kompliceret. Det er vigtigt at indtænke dette skridt i en digital strategi, da det kan være altafgørende for produktet at brugeren forstår at anvende det. 

En UX’er er ekspert på dette område og ved hvilke undersøgelser der skal gennemgås for at forstå jeres kunder rigtigt. På den måde starter I også med det bedste udgangspunkt for et succesfuldt projekt.

Hvordan skaber det værdi for jer

Eksempler på områder en UX/UI designer vil undersøge med henblik på at kunne designe og optimere jeres kunde- eller brugerrejse.

  • Brugeradfærd – Vi har alle nogle antagelser omkring hvordan andre arbejder, men for at kunne be- eller afkræfte dem, er UX designeren nødt til at møde brugeren, og observere en almindelig hverdag.
  • Er der maskiner, software eller andre digitale enheder der ikke bliver brugt efter hensigten, eller som forhindrer et optimalt flow i produktionen, kan det skyldes et problem med brugervenligheden.
  • En ikke intuitiv brugerflade kan efterlade brugeren frustreret. Her vil det være op til UX designeren at undersøge hvorfor dette er tilfældet, og efterfølgende lade UI designeren gennemgå og rette eventuelle faldgruber.
  • Overflod af funktionaliteter der alligevel ikke bliver brugt.
  • Og meget mere…
symbol for værdi

Se en af vores cases hvor vores UI/UX designer har været involveret

Her er et eksempel på et af vores UI og UX design projekter. Mange af vores kunder vælger at vi også skal stå for det digitale design af deres applikationer og websites, da det giver prikken over i’et til et fuldendt projekt. 

HortiAdvice – Skadevolder

Smartphone applikation til gartneribranchen til registering af skadevoldere i planter, frugt og grøntsager.

HortiAdvice smartphone applikation case