Case

SEGES

Sortinfo.dk – data og rådgivningsplatform til landbrug

Sortinfo.dk er en platform for landmænd, landbrugskonsulenter og forskere. Den har eksisteret i 20 år og hjælper landmænd med at finde de afgrøder, der giver det bedste udbytte for dem i det pågældende år. Iterator har optimeret platformen, der giver en mere brugervenlig oplevelse for SEGES’ kunder. Med et moderne layout og en mere stabil kode, har SEGES nu en ny platform, der er nem at opdatere og lave ændringer i.

– Casebeskrivelse

Hvert år bliver der udviklet nye afgrøder som er forbedret på flere parametre, såsom mugresistent. Forskere analyserer afgrøder og måder at forbedre dem på hele tiden. Derfor er det også store mængder data der konstant bliver hentet til platformen. Det danske videns og innovationshus SEGES har udviklet platformen, som bliver benyttet af 100.000 brugere rundt omkring i Europa.

Efter 20 år har kode og teknologier ændret sig meget, og det kan være svært at arbejde i gammelt kode. Derfor ønskede SEGES at få lavet en ny platform, der er lavet i nye teknologier, som er nem at opdatere og lave ændringer i.

Timer

Timer brugt i alt

SEGES

Sortinfo.dk

Videns og innovationshus indenfor landbrug

650 medarbejdere

Dansk virksomhed

SortInfos webplatform der viser hvilke afgrøder man skal dyrke

Sådan løste vi det

For at løse opgaven på den bedste og mest effektive måde, har Iterator IT haft software konsulenterne Daniel og Kristian onsite, til at bygge den nye platform.

I samarbejde med en Scrum Master og en projektleder, har Daniel og Kristian stået for udviklingen af hele SEGES nye projekt. Igennem projektforløbet er der blevet kørt scrum møder og retrospektiv med interessenter for, at hele tiden at have en dialog om hvilke ting der virker og hvad der kunne gøres anderledes. Daniel og Kristian har givet teknisk rådgivning igennem forløbet, for at SEGES i sidste ende ville ende med det bedste resultat. Med de vedvarende dialoger sikrede parterne at projektet altid kørte som det skulle.

For at få den bedste platform har udviklingsteamet arbejdet tæt sammen med brugerne af platformen. Brugerne havde et ønske om, at platformen ikke måtte have for store ændringer, så den stadig ville være let anvendeligt for dem. Derfor er Sortinfo.dk genopbygget i nye teknologier, det er blevet moderniseret og gjort let at vedligeholde og tracke. Derudover, er der blevet lavet et nyt frontend, som er det der er synligt for brugeren. I samarbejde med en digital designer, er websitet gjort lækkert at kigge på og brugeroplevelsen er blevet optimeret. Men de væsentlige funktioner er ikke lavet om.

Vores ansvar

W

Onsite udviklerteam

W

Softwareudvikling (Web)

Teknologi

Løsningen er udviklet som en singlepage webapplikation i frameworket Angular med brug af Typescript. Det nye og moderne interface blev bygget ovenpå en eksisterende SQL database og API. Til tilpasninger af API’et blev der anvendt C# .NET.

Sortinfo er SEGES’ mest besøgte applikation hvilket stiller høje krav til oppetid og stabilitet. Dernæst er det en ekstremt datatung applikation, hvilket stillede høje krav til, at data behandles effektivt således, at applikationen ikke fryser. For at sikre en effektiv og agil udviklingsproces blev der brugt continuous delivery via Team City.

Angulars logo
Dot Net Cores logo
C# sharps logo
Microsoft SQL logo
Teknologien TypeScript logo i sort virker som et eksternt link til TypeScript hjemmeside

Resultatet

Sortinfo.dk er SEGES plante og innovationsafdeling mest brugte digitale produkt. Derfor var det også vigtigt at gengive produktet, så den levede op til brugeren forventninger, og samtidig gør det nemmere og mere effektivt for SEGES fremover at kunne vedligeholde og lave opdateringer til.

Kristian og Daniel har formået at give SEGES og deres brugere en bedre og mere stabil oplevelse når de bruger platformen. Med et moderne layout der er bygget op om de gamle værdier, kan brugeren stadig nemt finde rundt på et velkendt website, men har fået alle fordelene ved et flot nyt design. Desuden vil SEGES bag facaden undgå pludselige eksplosioner, som giver fejl på platformen.

Har I også brug for konsulentydelse ?

For nogle virksomheder er det rart at have udviklingen tæt på produktionen, når der skal genopbygges eksisterende produkter eller når der skal udvikles nye. Derfor er det også muligt at få onsite konsulenter ud, som kommer tæt på virksomheden og de interne medarbejdere, der arbejder på projektet.