IoT Go-To-Market Strategi (GTM)

Vi befinder os i en verden, hvor teknologiske fremskridt ændrer vores hverdag på utallige måder. Internet of Things (IoT) er en af de mest revolutionerende tendenser, der har taget industrien med storm. Med IoT kan vi forbinde en bred vifte af enheder og systemer til internettet og opnå enestående muligheder for effektivitet, overvågning og automatisering.

Men at udvikle en innovativ IoT-løsning er kun begyndelsen. For at realisere det fulde potentiale af IoT-teknologien kræver det en veldesignet og gennemtænkt Go-To-Market strategi. En IoT Go-To-Market strategi handler om at finde den mest effektive måde at bringe din IoT-løsning til markedet og opnå succes i det hurtigt skiftende digitale landskab.

Tid: 5 min læsetid

Emne: IoT, Go-To-Market, Business case

Forfatter: Villy Olsen, Iterator IT

Hvad er en traditionel GTM-strategi?

Det er vigtigt at forstå grundlaget for en traditionel Go-To-Market strategi, da det danner fundamentet, hvorfra vi kan udforske og tilpasse strategien til den unikke dynamik og kompleksitet i IoT-markedet. En traditionel Go-To-Market strategi er en veldefineret plan, der beskriver, hvordan en virksomhed vil bringe sit produkt eller tjeneste til markedet. Den fokuserer på de nødvendige aktiviteter, ressourcer og taktikker, der skal anvendes for at nå ud til ens målgruppe og opnå en succesfuld lancering og vedvarende vækst.
En traditionel GTM-strategi indebærer som oftest følgende elementer:

Markedsundersøgelse og segmentering: Dette involverer at analysere markedet og identificere målgrupper, behov, konkurrenter og trends. Ved at forstå kundesegmenter og deres præferencer kan virksomheden målrette sine produkter eller tjenester mere effektivt og differentiere sig i markedet.

Produktudvikling og differentiering: Det handler om at skabe et unikt og differentieret produkt eller en tjeneste, der skiller sig ud fra konkurrenterne og leverer værdi til kunderne. Dette kan omfatte funktionalitet, kvalitet, pris, design, brugeroplevelse eller andre unikke egenskaber.

Kanalstrategi: Virksomheden skal vælge de mest hensigtsmæssige distributionskanaler til at nå sin målgruppe. Dette kan omfatte direkte salg, forhandlere, distributører, online platforme eller en kombination af flere kanaler. Valget af kanal afhænger af produktets art, målgruppen og konkurrencesituationen.

Markedsførings- og kommunikationsstrategi: En vigtig del af Go-To-Market strategien er at skabe opmærksomhed, interesse og efterspørgsel hos målgruppen. Dette kan omfatte reklame, PR-aktiviteter, digitale marketingkampagner, sociale medier, content marketing og andre kommunikationstiltag. Det er vigtigt at udvikle en klar budskabsstrategi og vælge de mest effektive kanaler til at nå målgruppen.

Salgsstrategi og kundeoplevelse: Dette område fokuserer på at opbygge et stærkt salgsteam, der kan eksekvere strategien og opnå salgsmål. Det indebærer at identificere salgsmuligheder, opbygge relationer med kunder, håndtere forhandlinger, prissætning og levere en fremragende kundeoplevelse for at sikre kundetilfredshed og gentagne køb.

En traditionel Go-To-Market strategi kan variere afhængigt af virksomhedens branche, produkttype og mål. Men det overordnede mål er altid at maksimere produktets værdi, markedsandel og indtægter gennem en effektiv og målrettet tilgang til markedet.

Traditionel GTM-strategi vs IoT GTM-strategi

På mange måder ligner en IoT GTM-strategi den traditionelle GTM-strategi. Men der er nogle fokusområder man skal være særligt opmærksomme på, når man går fra ikke-tilsluttede produkter/tjenester til IoT-produkter/tjenester.

Et område man skal have særligt fokus på er produktets natur. I en traditionel GTM-strategi er produktet ofte et fysisk produkt, mens i en IoT GTM-strategi indebærer produktet ofte en kombination af fysiske enheder, sensorer, software, dataanalyse og cloud-infrastruktur. Det handler ikke kun om at levere en fysisk enhed, men også om at understøtte hele økosystemet, der udnytter IoT-teknologien. Det betyder, på samme tid, at man også skal være særligt skarp på datahåndteringen og interoperabilitet. IoT-løsninger genererer enorme mængder data og de involverer ofte flere enheder, platforme og systemer der skal fungere sammen.

Et teknologisk tungt produkt gør derfor GTM-strategien mere kompleks både i produktudviklingsfasen, men også i den vedvarende levering af produktet/tjenesten. Et vigtigt aspekt ved en IoT GTM-strategi er også at tage højde for den løbende udvikling og innovation inden for IoT-området. Teknologien udvikler sig hurtigt, nye standarder og protokoller opstår, og nye anvendelsesområder opdages løbende. Derfor er det afgørende for virksomheder at være agile og fleksible i deres GTM-tilgang for at kunne tilpasse sig og udnytte de nyeste IoT-trends og muligheder.

I en nøddeskal handler en IoT GTM-strategi om at tilpasse og udvide de traditionelle GTM-principper til at imødekomme de unikke udfordringer og muligheder, der er forbundet med IoT-løsninger. Ved at identificere og udnytte IoT-teknologiens potentiale, differentiere sig på markedet, skabe værdi for kunderne og være opmærksom på udviklingen i IoT-landskabet kan virksomheder opnå en stærk position og succes i dette stadigt voksende og dynamiske marked.

Identificér din business case

Inden du begynder at bygge et IoT-produkt og investere i infrastruktur, er det afgørende at identificere din forretningscase som en central del af din IoT GTM-strategi. Alt for ofte begynder virksomheder med at have en “hensigt om at forbinde” og fokuserer primært på de tekniske udfordringer ved IoT, uden at tænke over hvordan teknologien vil kunne forbedre deres forretningsmodel – og muligvis ændre den over tid.

IoT er i sin essens en teknisk løsning til et forretningsproblem. Derfor er det afgørende at opbygge en forretningscase for din IoT-investering, hvor du vurderer om de besparelser eller overskud, som løsningen vil levere, er større end de årlige omkostninger ved implementeringen.

For mange virksomheder er det desværre en udbredt fejl at misforstå de egentlige forretningsproblemer, de står overfor, hvilket kan føre til udviklingen af et IoT-produkt, der ikke skaber reel værdi. Det er vigtigt at man ikke bare føler et behov for at “IoT-ificere” sine produkter for at gøre dem mere “moderne”. Uanset om du sælger til forbrugere eller virksomhedsbeslutningstagere, er det afgørende at finde ud af, om dit publikum faktisk er interesseret i de produktfunktioner, der muliggøres af IoT. Med andre ord skal du starte med at forstå dine købere.

Du skal studere og validere din målgruppe samt deres behov, inden du beslutter dig for at investere i IoT bare fordi det virker spændende. IoT-produkter bliver kun økonomisk levedygtige, når de kontinuerligt og gentagne gange skaber værdi for din virksomhed og dine kunder.

Så hvordan kan du gøre din indtægtsstrøm mere forudsigelig og stabil? Hvordan kan du opbygge langvarige relationer til dine kunder? En IoT-strategi kan ikke kun løse specifikke problemer, men også være et værktøj til at transformere din forretningsværdi til det bedre.

Ved at identificere din forretningscase og validere kundernes behov kan du sikre, at din IoT-investering er målrettet og skaber reel værdi både for din virksomhed og dine kunder. Dette vil danne grundlaget for at opbygge en stærk og bæredygtig IoT GTM-strategi.

Lokalisér værdien

En vigtig del af at identificere din business case er at lokalisere hvor IoT kan skabe værdi – og det kan være både for køber, sælger og sommetider også for dem ind imellem.

Når det kommer til IoT, kan værdiskabelsen være bredt funderet. Det kan omfatte optimering af processer og arbejdsgange, reducering af risici eller omkostninger samt introduktion af nye indtægtskilder og øget kundeværdi. Ved at afdække og udnytte disse potentielle værdistrømme kan du maksimere fordelene ved at implementere IoT-løsninger.

Her er to nøgleområder, hvor IoT typisk skaber værdi:

Optimering og effektivisering: IoT giver mulighed for at indsamle og analysere store mængder data fra forskellige enheder og sensorer. Dette åbner op for mulighederne inden for optimering af processer, forudsigende vedligeholdelse og energibesparelser. Ved at udnytte IoT-teknologiens evne til at overvåge og analysere data i realtid kan virksomheder identificere ineffektiviteter, reducere spild, optimere ressourceallokeringen og forbedre produktiviteten.

Vækst og forøget kundeværdi: IoT åbner også op for nye måder at skabe indtægter på og forbedre kundeværdien. Ved at indsamle og analysere data fra IoT-enheder kan virksomheder tilbyde en bedre kundeservice og skræddersyede kunderådgivning. Dette kan forbedre kundeoplevelsen og øge kundeloyaliteten. Derudover kan IoT-løsninger skabe nye forretningsmodeller og indtægtsstrømme, såsom abonnementsbaserede tjenester eller differentierede produktpakker.

Ved at identificere og fokusere på disse værdiskabelsesområder kan du maksimere den forretningsmæssige fordel ved at implementere IoT-løsninger. Det er vigtigt at forstå, hvordan IoT kan skabe værdi på tværs af forskellige dimensioner i din forretning og identificere de konkrete fordele, som IoT kan bringe til dine kunder og din virksomhed.

Hvis du er interesseret i at læse mere om de forskellige use cases der kan opnås med IoT, så klik her og bliv klogere på de forskellige anvendelsesmuligheder

Proof of Concept – en afgørende del af IoT GTM-strategien

En afgørende del af at opbygge en succesfuld IoT Go-To-Market strategi er at udvikle og demonstrere et Proof of Concept (PoC). PoC er en vigtig milepæl, der giver dig mulighed for at validere dit koncept, afprøve funktionaliteten og indsamle værdifuld feedback, inden du investerer fuldt ud i udvikling og markedsføring.

Ved at fokusere på PoC kan du minimere risici og omkostninger, samtidig med at du sikrer, at dit IoT-produkt eller din tjeneste imødekommer de faktiske behov hos dine kunder. PoC giver dig mulighed for at afprøve din idé i praksis, demonstrere konceptet og validere dets levedygtighed.

Hos Iterator IT har vi stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at udvikle og bringe forskellige typer af IoT-produkter og tjenester til markedet. Vi forstår vigtigheden af at sætte os i vores kunders sted og skabe løsninger, der adresserer deres specifikke behov og udfordringer. Gennem et samarbejde med os kan du være sikker på at få en professionel partner, der vil hjælpe dig med at udføre et vellykket PoC. Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder for at forstå deres vision, identificere de vigtigste funktioner og krav, og derefter omsætte dem til en praktisk løsning. Vores ekspertise i Go-To-Market strategi og vores dybe tekniske indsigt i IoT vil sikre, at din PoC er nøjagtigt afstemt med dine kunders behov og forventninger.

Vi vil sikre, at dit PoC er omhyggeligt planlagt, udviklet og testet for at levere pålidelige resultater. Vores mål er at hjælpe dig med at reducere risici, validere din forretningscase og være klar til at bringe din IoT-løsning til markedet med tillid og succes.

Hvis du er interesseret i at høre mere om IoT Go To Market strategier er du meget velkommen til at kontakte os enten via vores kontaktformular her eller ringe til Casper på +45 31 39 05 69

symbol for værdi