Industri 4.0 / IIoT

Industrien er i en stor digital udvikling, og derfor er der også mange virksomheder som får lavet IoT-systemer, for at at digitalisere deres processer, produkter eller produktionen.

Industri 4.0 blok omringet af databehandling dataopsamling datavisualisering sky internet of things sensor databaser

Hvad er Industri 4.0

Nogle kender det som IoT, men i industrien bliver det også kaldt Industri 4.0 eller IIOT – som betyder Industrial Internet of Things. Indenfor industrien er det kendt som den 4. revolution. Industri 3.0 blev en sensation, for at fokusere på automatisering af maskiner og processer. Nu er Industri 4.0 kommet for at blive bindeleddet imellem den digitale verden, og den fysiske produktion i virksomhederne. Illustrationen viser de forskellige revolutioner industrien er gået igennem.

Industri 4.0 gør det muligt for virksomheders produktion at blive digital, og jer som virksomhed kan derved få brugbart data fra jeres maskiner og robotter. Sensorer og visualiseringer giver jer det fulde overblik over jeres produktion. Data kan være med til at få styr på driftstop. I kan bl.a. få styr på: Hvorfor stoppede maskinen? Hvor længe kører den i gennemsnit? Hvad ledte op til det? Succesfuld implementering af Industri 4.0 er en af nøgleparametrene for produktionsvirksomheders nuværende og fremtidige konkurrence og innovationsevne.

I industrien kan man også udnytte begrebet ”Digital Twins”. Det er en komplet digital modellering af din produktion eller dele af den. Hvis man har den digitale model, kan man modellere hvordan ændringer i produktionsflowet ville påvirke den virkelige pipeline.

illustration der viser hvad er Industri 4.0

Industri 4.0 Danmark

Tiden til at investere i IoT er nu! Industri 4.0 i Danmark er voksende og det bliver kun større år for år, i takt med at teknologien bliver mere tilgængelig, og at flere og flere virksomheder indser at digitalisering er vejen frem. Det er blandt andet inde for områder der involverer udvikling af nye produkter og services til gavn for bl.a bæredygtighed og den grønne omstilling.

Vi er klar til at hjælpe med de industri 4.0 udfordringer eller potentialer som jeres virksomhed står over for.

Hvordan forløber et Industri 4.0 projekt hos os? 

Som det første vil vi sammen med jer, forsøge at få en indsigt i jeres produktion, så vi kan sætte os ind i domænet. Det gør vi med en bred overflyvning over jeres forretning og jeres produktion og senere finder ned til et konkret fokusområde vi kan gå i gang med.

Vi ser ofte at der rent faktisk ligger store mængder data, opsamlet i forskellige systemer, som ikke rigtig bliver udnyttet. Det kan være i legacy systemer, jeres ERP-løsning eller helt ude i selve produktionsmaskinerne – det er det første vi prøver at identificere. Her ligger der nemlig nogle gange brugbart data for flere år tilbage. Flere gange har vi været med til at lave integrationer til meget gamle systemer, for at udnytte det historiske data – og for at kunden ikke skal til at skifte det hele ud på en gang.

IoT projekt gennemgang

Næste skridt er at identificere hvad for noget data vi ellers ønsker at opsamle. Det kan være der skal samles data ind fra en PLC eller at der skal sættes en helt ny sensor op til at måle noget.

Vi hjælper med at vælge hvad der skal undersøges, ud fra konkrete optimeringspunkter og udfordringer/problemer/opgaver (use cases). På den måde lader vi de konkrete use cases styre retningen for udviklingen, så vi ikke render ud ad en tangent.

Når vi går i gang med udviklingen, vil vi typisk arbejde i korte sprints, hvor vi ofte vender tilbage til jer og viser hvor meget der er udviklet og hvilke insights vi har gjort os undervejs.

Hvordan skaber det værdi for jer

Nedetid i produktionsapparatet er dyrt. Hvis I kan få et komplet overblik over hvornår produktionen stopper og ikke mindst hvorfor, kan I begynde at optimere i produktionen – hvilket kan lede til direkte besparelser.

Ved at have indgående data om alle dele af produktionen, har I også et grundlag for at analysere hvordan forskellige beslutninger vil påvirke resultatet. Yderligere giver det målbare KPI’er med konkrete tal – så I går fra at tage beslutninger ud fra mavefornemmelse over til at tage dem ud fra konkrete tal.

Det giver også mulighed for reelt at måle på hvordan ændringer har påvirket jeres output.

symbol for værdi

Industri 4.0/IIoT case

Her er et eksempel på et af vores Industri 4.0 projekter

Case – BRA-IN

Bramidans BRA-IN system samler data op om alle Bramidans maskiner. Det hjælper både Bramidans kunder med at tage bedre og mere miljørigtige beslutninger om deres maskiner.

Bramidan BRA-IN iot webapplikation case