IoT projekt opstartsrådgivning

For at komme godt i gang med digitalisering er det vigtigt at have en god teknisk sparringspartner, så der ikke sker uventede drejninger i løbet af udviklingen.

Hvordan forløber opstartrådgivning?

Vi giver virksomheder opstartsrådgivning til deres IoT projekt, for at de kan komme godt i gang med deres IoT projekter. Det er vigtigt for os, at der bliver lavet en fuld gennemgang af forretningen og systemer, så alt hænger sammen og alle er på lige fod når udviklingen går igang. 

Ofte starter et opstartsforløb med en workshop. En workshop kan vare alt fra en halv dag, til en hel. Eller i særtilfælde over et par dage. Alt efter projektets størrelse. TIl en workshop stiller vi op med digitale specialister, som både har en forståelse for forretning og det tekniske, så vi kan binde de to ting sammen, så det passer til jeres virksomhed. 

Vi følger altid den samme tragtmodel, for at forstå den virksomhed vi arbejder med, helt ind til benet. I den øverste del af tragten, som vi kalder helikopter view, er der hvor vi får den overordnede introduktion til virksomheden. Næste trin er hvor vi går jeres forretning igennem. Her kigger vi på virksomheden og laver vores egen markedsanalyse. Vi ser bl.a. på hvem jeres kunder er, hvilke produkter eller service I udbyder, jeres produktion hvis I har en, jeres arbejdsgang og selvfølgelig jeres konkurrenter.

 Dernæst, kommer det vi kalder idéfasen, det er her alle idéer kommer på bordet. Dvs. vi kommer med vores udkast til hvilke teknologier og løsninger, som passer bedst til jeres virksomhed. Dette er også fasen hvor I kommer med jeres forslag til hvordan I ønsker jeres løsning skal se ud, og hvilke tanker I har gjort jer. Til sidst står vi med et konkret produkt, “use case”, som er det udviklingen vil danne grund for. Igennem denne tragt lover vi, at vi kan komme frem til det helt rigtige digitale produkt til jeres behov. 

Vi har 6 års erfaring indenfor den unge branche, og vi har derfor også set og været en del af mange af de systemer og løsninger vi ser på markedet i dag. Det gør at vi har masser af erfaring i bagagen, og god belæg for de løsninger vi kommer frem til. Vi holder os altid up-to-date med de nyeste teknologier, trends og tendenser indenfor branchen, som sammen med vores erfaring gør, at vi er gode til at se potentiale og de forskellige retninger man kan gå. 

Hvordan skaber det værdi for jer

For virksomheden som ikke har nogen on-site tekniske kompetencer, kan det være altafgørende, at man får rådgivning om et projekt inden opstart. Det giver både en bedre viden om projektet, processen og det tekniske. Samtidig med virksomheden også lærer os, som udviklingshus bedre at kende. 

Vi tror også på, at et samarbejde fungere bedst, når begge parter kender hinanden godt. Derfor mener vi også at et opstartsforløb, giver stor værdi i forhold til forholdet mellem os og jer som virksomhed. Vi kommer nemlig herigennem til at forstå jeres virksomhed endnu bedre, og får derfor også nemmere ved at hjælpe jer med at navigere i løbet af udviklingsprocessen. 

I kommer derfor til at få en større viden om jeres nye løsning eller produkt, det tekniske og os som samarbejdspartner.

Tragt-modellen 

1: Introduktion

  • I helikopter-view giver I os en introduktion til jeres virksomhed, og vi giver jer en introduktion til Iterator IT, så I også kender os og vores arbejdsmetoder. 

2: Forretningen

  • Her danner vi os en grundig forståelse for jeres forretning, så vi har de bedste forudsætninger for at rådgive og sparre med jer.  Her kigger vi bl.a. På jeres kunder, jeres konkurrenter, de produkter eller services I tilbyder, jeres produktion – hvis I har en og generelt jeres daglige arbejdsgang. 

3: Idéfasen

  • I denne fase går vi alle idéer til projektet igennem. På denne måde kan vi bedre afstemme forventninger og arbejdsforløb. Når I har afgivet jeres idéer, kommer vi også med vores forslag til hvordan vi bedst kommer I mål med projektet, så alle krav og forventninger bliver bedst mødt. 

4: Case

  • Til sidst har vi fået snævret det så meget ind at vi kan stille en konkret use case til jeres projekt.

IoT projekt opstartsrådgivning

Her er et eksempel på nogle af vores IoT projekt opstartsrådgivning. Vi har været med fra begyndelsen af Bramidans nye IoT projekter. Fra start har vi kunne rådgive Bramidan, så de har taget beslutninger baseret på nye muligheder indenfor teknologierne. 

Case – BRA-IN

Bramidans BRA-IN system samler data op om alle Bramidans maskiner. Det hjælper både Bramidans kunder med at tage bedre og mere miljørigtige beslutninger om deres maskiner.