FARMlog Svin

Intelligent digital platform til at hjælpe svineproducenter med at administrere deres søer, deres helbred og tidsregistrering af arbejdsopgaver.

FARMlog er et værktøj der er med til at sikre landmændenes dyr bedre dyrevelfærd og samtidig en forbedring på bundlinjen. Platformen er baseret på funktionelle og letforståelige funktioner, som svineproducenter kan bruge til lige præcis det de har brug for i stalden.

farmlog svin smartphone applikation på to mobiler

Opgaven / Udfordringen

Som svineproducent er der mange opgaver som manuelt skal styres i løbet af dagen. Disse opgaver kan være forskellige fra gård til gård.

Et andet problem for svineproducenter er registreringen af døde dyr. For at kunne nedsætte dødeligheden blandt dyrene, er det essentielt at kunne tracke bl.a. dyregrupper og stier for at kunne placere årsagen. 

Timer

Timer brugt i alt

FARMlog Svin

Udviklet sammen med Skiold

Værktøj til registrering i stalden

Fokus på dyrevelfærd

Dansk produkt 

Sådan løste vi det

FarmLog er en platform som har til opgave at gøre hverdagen lettere for svineproducenter. Derfor har vi lagt stor fokus på at have et tæt samarbejde med gårdene, under udviklingen af platformen. Med FARMlog kan svineproducenterne bl.a. følge med i forskellige aspekter af medicinforbrug, som gør at de nu kan finde det præcise indsats og nedsætte udgifter.

Desuden kan dataen som platformen producere hjælpe med planlægning af f.eks. salg af dyr. Derudover, ved registrering af døde dyr, bliver statistikker automatisk lavet, så man kan se om der er bestemte dyregrupper, stier eller andet der kan skabe de udfordringer der leder til dette. Disse statistikker kan være med til at optimere produktionen, som derved vil sænke dødeligheden blandt dyrene. Svineproducenterne vil også være i stand til at holde overblik over foderforbruget, der bliver nemlig dagligt lavet automatiske statistikker som viser forbruget, hvilket kan optimere og justere foderblandinger.


FARMlog har også et integreret management system ”so management”, som gør det lettere at planlægge arbejde, da opgaver og tidsforbruget kan blive tracket. Det giver et bedre overblik for svineproducenterne i deres daglige arbejde. Platformen gør at svineproducenter altid kan holde øje med afvigelser og forbedringsmuligheder meget simpelt. Det integreret management system, gør at man kan holde journaler på hver so, såsom sundhedsjournal osv. Alle enheder gør at processer og produktion optimeres og forbedre det endelige outcome.

Webapplikation der viser dataopsamling, databehandling, datavisualisering

Vores ansvar

  • Projektledelse
  • UI/UX design
  • Systemarkitektur
  • Softwareudvikling (Web, App og Backend)
  • Hosting, drift og Support

 

Teknologi

Platformen indeholder både web- og smartphone applikation der er hostet på Microsoft Azure. Undervejs har det givet en stor indsigt i kundesegmentet samt deres ønsker og brugsmønstre. FARMlog består af en smartphone applikation skrevet i Xamarin.Forms, der bruges til registrering ude i staldene, samt en single-page web applikation til administration af gården og overblik over f.eks. statistikker for gården.

Arbejdet i en svinestald giver en række udfordringer – som for eksempel at der ofte er meget dårlig eller slet ingen internetforbindelse. FARMlog Svin app’en er derfor udviklet til at fungere offline og automatisk synkronisere med resten af systemet når den igen får forbindelse – uden at det påvirker brugeren.
FARMlog Svin har skiftet ejer undervejs, men Iterator IT er fortsat leverandører på hele den tekniske side af løsningen.

Resultatet

Svineproducenter er nu i stand til let at registrere og overvåge f.eks. medicinforbrug, slagtninger, helbredstilstand og foderforbrug på besætningen gennem henholdsvis en smartphone app og en singlepage web app. For at gøre FARMlog til gårdejerens hovedværktøj integrerer FARMlog med de største slagterier i Danmark, således at brugeren automatisk kan integrere data fra disse kilder i sine statistikker. Derudover, kan værktøjet hjælpe landmænd med at opnå bedre dyrevelfærd på gårdene, og bedre bundlinje i bøgerne. 

Farmlog svin smartphone iot applikation viser task list
smartphone og laptop der viser farmlog svin applikationen

Har I også brug for et udviklingshus der kan lave end-to-end løsninger? 

Nogle virksomheder ønsker at udviklingshuset står for hele IoT projektet, lige fra sensorer til cloud infrastruktur og applikationsudvikling. Det sparer dem for en masse besvær, med ansættelse af udviklere og ansvarlige. Samt har de altid en rådgivning- og sparringspartner lige ved hånden, hele vejen igennem udviklingsprocessen.